Wzywam do przeprowadzenia uczciwych wyborów!Bycie Prezydentem Polski jest wielką odpowiedzialnością, ale i największym zaszczytem i honorem. Jestem przekonana, że teraz musimy wszyscy stanąć na wysokości zadania, obronić naszą Ojczyznę przed bezprawiem i chaosem. Wzywam do przeprowadzenia uczciwych wyborów!

Tylko uczciwe wybory