My Polacy, zawsze w trudnych chwilach potrafiliśmy być razem

My Polacy, zawsze w trudnych chwilach potrafiliśmy być razem My Polacy, zawsze w trudnych chwilach potrafiliśmy być razem. Zjednoczeni marzeniem o wolnej i niepodległej Polsce. Dziś, 2 maja, świętujmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest naszym wspólnym domem! My Polacy, zawsze w trudnych chwilach potrafiliśmy być razem
My Polacy, zawsze w trudnych chwilach potrafiliśmy być razem. Zjednoczeni marzeniem o wolnej i niepodległej Polsce. Dziś, 2 maja, świętujmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest naszym wspólnym domem!

Tylko uczciwe wybory