Kluczem do odmrażania gospodarki są konkretne i mądre procedury

Firmy upadają, ludzie tracą pracę. Trzeba jak najszybciej odmrozić gospodarkę, ale zrobić to bezpiecznie. Należy zaufać przedsiębiorcom, którzy po spełnieniu warunków bezpieczeństwa i wdrożeniu procedur mogliby zacząć działać. - Przedsiębiorcy potrzebują mapy i harmonogramu takich działań już dziś. Muszą wiedzieć, kiedy i jakie kroki podjąć, by móc ponownie funkcjonować - mówiła kandydatka na prezydenta.

Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z ekspertami oraz organizacjami przedsiębiorców i pracodawców, aby porozmawiać o konkretnych działaniach.

Eksperci wymienili rozwiązania, takie jak:

- opracowanie bezpiecznych protokołów, procedur i zasad pracy.

W pierwszej kolejności procedury mają mieć charakter powszechny, uniwersalny, a następnie trzeba je dostosować do różnych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak: usługi, handel, przemysł w różnych sektorach i branżach. Protokoły te muszą być wypracowane wspólnie z przedsiębiorcami;

- bezpłatne szkolenia on-line z zakresu zasad BHP w czasie epidemii dla pracodawców i pracowników, żeby ułatwić im bezpieczny powrót do pracy;

- jak najszybsze określenie wymogów sanitarno-epidemiologicznych dla firm, aby miały zapewniony odpowiedni czas na przygotowanie;

- daty odmrożenia muszą być determinowane gotowością firm, które po spełnieniu warunków i wdrożeniu procedur będą mogły powrócić do funkcjonowania;

- konieczna jest współpraca rządu, samorządów, biznesu i przedstawicieli ochrony zdrowia.

Podstawą wypracowania tych wniosków są kryteria wskazane przez Komisję Europejską tj.: epidemiologiczne (spadek nowych zachorowań), wydolności systemu opieki zdrowotnej (dostępność łóżek na oddziałach intensywnej terapii, a przede wszystkim wystarczająca liczba pracowników medycznych) oraz zdolności monitorowania zakażeń, czyli testowanie na dużą skalę.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Federacji Przedsiębiorców, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich, Polskiej Rady Biznesu, BCC oraz ABSL.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Ludwika Koteckiego (ekonomistę) oraz Marcina Pakulskiego (lekarza, menadżera ochrony zdrowia) w okresie 22-29 kwietnia 2020 r. W opracowaniu tym uwzględniono postulaty i opinie wyrażone na spotkaniu w Sejmie 29 kwietnia 2020 r., przedstawione przez przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, Federacji Przedsiębiorców, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich, Polskiej Rady Biznesu, BCC oraz ABSL. Za ostateczny kształt „Wytycznych …” odpowiadają jednak autorzy wymienieni powyżej.

Tylko uczciwe wybory