Raport Kidawy: Problemy osób przewlekle chorych w czasie epidemii koronawirusa

Z całego kraju płyną sygnały o trudnościach w dostępie do lekarzy specjalistów w obliczu koronawirusa. Osoby chorujące przewlekle są w dużym stresie i niepewności co do utrzymania ciągłości leczenia. Pacjenci dowiadują się o odwołaniu zabiegów, rehabilitacji i badań kontrolnych. W przypadku pacjentów onkologicznych jest to szczególnie niebezpieczne, bo w tej chorobie czas ma kluczowe znaczenie.

Poznajcie wnioski z dzisiejszej wideokonferencji z Amazonkami:

▪ Pacjenci onkologiczni obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wskazują na brak stosowania procedur podczas oczekiwania na zabieg i w jego trakcie.

▪ Między pacjentami nie jest zachowywany odpowiedni odstęp. Podczas zabiegów sami otrzymują maseczki, ale personel medyczny, który codziennie ma kontakt z innymi chorymi, już nie.

▪ Pacjenci mają trudności z dodzwonieniem się do placówek medycznych, by zapytać o wyznaczenie nowego terminu.

▪ Brakuje jednej, centralnej infolinii lub jednego numeru w danej placówce, pod który można się zgłosić i uzyskać niezbędne informacje.

▪ Wszyscy mają też problemy z dojazdem - obawiają się jeździć pociągami, a nie każdy posiada samochód. Dostęp do lekarza jest bardzo trudny.

▪ Pacjenci zwracają także uwagę na dostęp do e-recept. By je uzyskać muszą w wielu przypadkach udać się do poradni i zarejestrować, by lekarz na tej podstawie mógł wystawić e-receptę. Zmusza to do wyjścia z domu i narażenia się na niebezpieczeństwo.

W rozmowie wzięły udział:
Elżbieta Markowska
Helena Markulis
Katarzyna Stachowicz
Teresa Szajnowska

O RAPORCIE KIDAWY:

W Polsce trwa stan zagrożenia epidemicznego. Każdy dzień przynosi informacje o kolejnych chorych. Rząd codziennie zapewnia o świetnym przygotowaniu kraju, ale rzeczywistość trzeszczy. O realnych problemach i potrzebach na codziennych wideokonferencjach, rozmawiam z samorządowcami i ekspertami z kolejnych województw.

Koronawirus zmienił całkowicie nasze plany. Wywrócił kalendarze do góry nogami, ale my nadal pracujemy – sprawdzamy stan wyposażenia szpitali, rozmawiamy z samorządowcami o tym, czy dostają od rządu niezbędną pomoc. Sprawdzamy, kto w tym trudnym czasie najbardziej potrzebuje wsparcia. Apelujemy o pomoc dla pracowników i przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień musieli przestawić swoją działalność lub ją zawiesić. A co z ludźmi kultury? Z artystami, którzy przestali grać? Komu jeszcze państwo musi udzielić niezbędnej pomocy? Sygnały płyną z całej Polski.Tylko uczciwe wybory