"Polakom trzeba pomóc tu i teraz" - Pakiet Bezpieczeństwa zaproponowany przez Małgorzatę Kidawę-Błońską

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce trwa. Już dziś możemy z całą pewnością stwierdzić, że pandemia koronawirusa odbije się na polskiej gospodarce – a więc i na kieszeniach Polaków. Dlatego pilnym zadaniem państwa jest przyjęcie pakietu antykryzysowego. – Potrzebne są natychmiastowe działania, by ochronić miejsca pracy i zapobiec bankructwom – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Swój gospodarczy „pakiet antywirusowy” kandydatka na prezydenta przedstawiła już wcześniej, 13 marca. Dziś zaprezentowała jeszcze bardziej dopracowane w wyniku konsultacji rozwiązania. – To niezbędne, abyśmy tu i teraz myśleli o tym, jak pomóc Polakom. – tłumaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska. – Polacy muszą czuć się bezpiecznie – także pod względem ekonomicznym.

Oto kluczowe założenia programu, którego celem jest ochrona polskich pracowników i firm przed negatywnym wpływem koronawirusa na gospodarkę i rynek pracy:

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła pakiet bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i pracowników

- każdy, kto nie może pracować z powodu kwarantanny lub jego firma zawiesiła działalność z powodu stanu epidemicznego otrzyma 1300 zł – czyli połowę płacy minimalnej. Dotyczy to także osób na samozatrudnieniu. Chodzi o to, aby nikt nie został bez środków na najbardziej podstawowe potrzeby życiowe
- zawieszenie wszystkich podatków, danin i składek na ZUS dla firm, których zysk zmalał o co najmniej 20%
- elastyczny czasu pracy – aby chronić miejsca pracy
- zrównanie praw pracowników pracujących na tzw. śmieciówkach i na podstawie umowy o pracę
- 100% wynagrodzenia (sfinansowane przez FUS) w razie nieobecności spowodowanej chorobą COVID-19 lub kwarantanną
- zwiększenie liczby testów na koronawirusa, aby osoby skierowane na kwarantannę, ale zdrowe, mogły szybciej powrócić do normalnego życia i do pracy – szczególnie dotyczy to lekarzy, personelu medycznego i pracowników sanepidu, którzy powinni mieć obowiązkowe, cykliczne testy
- gwarantowane odszkodowania dla pracowników ochrony zdrowia w ramach państwowego ubezpieczeniaŹródła finansowania dla realizacji programu chroniącego polskich pracowników, przedsiębiorców i polską gospodarkę to m.in. 30 mld zł, które na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa przeznaczyła dla Polski Unia Europejska. Niezbędna jest też nowelizacja budżetu państwa, o którą kilkukrotnie apelowała już Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zapis transmisji konferencji prezentującej gospodarczy pakiet bezpieczeństwa możecie obejrzeć na stronie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Facebooku:


Tylko uczciwe wybory