Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła "pakiet antywirusowy" dla przedsiębiorców

- Nasza gospodarka także została zainfekowana tym wirusem – trzeba jej pomóc, trzeba pomóc polskim przedsiębiorcom – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska przy okazji prezentacji „pakietu antywirusowego” skierowanego do polskich pracodawców i pracowników.

Kluczową sprawą pozostaje kwestia troski o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Zgodnie z zaleceniami ekspertów i służb sanitarnych podstawową metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest unikanie do niezbędnego minimum kontaktów międzyludzkich. To powoduje, że wiele rodzajów działalności gospodarczej wymaga bądź całkowitego zawieszenia, bądź znaczącego ograniczenia codziennego funkcjonowania.

Na te problemy polskich przedsiębiorców postanowiła odpowiedzieć Małgorzata Kidawa-Błońska, która przedstawiła specjalny „pakiet antywirusowy”. Jego główne założenia to:

- zawieszenie poboru podatków i składek ZUS od firm, których przychody spadły o co najmniej 20%
- zapewnienie dostępu do subkonta VAT dla zapewnienia płynności finansowej firmom
- odroczenie wprowadzenia PPK dla małych firm
- odroczenie wprowadzenia rozszerzonego pliku JPK_VAT – w obecnej, kryzysowej sytuacji rząd nie może nakładać na przedsiębiorstwa dodatkowego obciążenia
- ograniczenie kontroli ZUS i skarbówki
- wsparcie kapitałowe dla przedsiębiorstw – NBP we współpracy z bankami komercyjnymi powinny zapewnić preferencyjne kredyty firmom, które ucierpiały z powodu epidemii
- uelastycznienie czasu pracy – pensje pracowników powinny być dofinansowywane z Funduszu Pracy i Funduszu Świadczeń Pracowniczych, aby ratować miejsca pracy
- odroczenie likwidowania OFE – wobec drastycznych spadków na giełdzie, przeprowadzenie likwidacji OFE w tym momencie naraża przyszłych emerytów na utratę aż 30% oszczędności!
- pilna nowelizacja budżetu państwa

Pakiet obejmuje również szczególne rozwiązania dla pracowników szpitali i innych osób o podwyższonym ryzyku zakażeniem koronawirusem. Jeśli szczególnie nie zadbamy o tych, którzy nas leczą, to możemy zostać bezbronni. Dlatego zaproponowane rozwiązania przewidują państwowe ubezpieczenia dla wszystkich, którzy pracują przy chorych na COVID-19 – muszą mieć oni gwarancję uzyskania odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu.– Ten pakiet został wypracowany w rozmowach z ekspertami i przedsiębiorcami - mówiła Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów odpowiedzialna w sztabie wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej za kwestie programowe. – Obywatele powinni zostawać w domu i nie narażać swoich rodzin – to znaczy, że powinni pracować zdalnie, ewentualnie ograniczyć swoją pracę, a to będzie się wiązało z niższymi zarobkami. Więc państwo musi wprowadzić mechanizmy, które pozwolą Polsce, polskim firmom i pracownikom przejść jak najlepiej przez ten bardzo trudny dla nas wszystkich czas.

Sformułowanie pakietu uzasadniała też sama kandydatka na prezydenta. – To rząd bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym kraju. My jako opozycja jesteśmy gotowi go w tym wspierać. Diagnozujemy sytuację, przedstawiamy swoje propozycje – ten pakiet to jest właśnie nasza diagnoza po rozmowach z ludźmi, z przedsiębiorcami, którzy widzą, że potrzebne jest wsparcie – tłumaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska. – Wszędzie tam, gdzie będzie możliwość wspólnego rozwiązania problemu, będziemy pomagać i współpracować – zadeklarowała. Pakiet zostanie złożony w formie projektu ustawy w Sejmie.

Zapis transmisji konferencji prasowej z prezentacji „pakietu antywirusowego” możecie obejrzeć na Facebooku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej:


Przeczytaj o propozycjach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na skuteczną walkę z koronawirusem:
- „Bezpieczna rodzina” – większe wsparcie dla rodzin
- zwiększenie dostępu do testów na koronawirusa


Obejrzyj odezwę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do Polaków w związku z zagrożeniem koronawirusem:

Tylko uczciwe wybory