Polakom trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa – apel o zwiększenie dostępu Polaków do testów na obecność koronawirusa

Powracającym tematem w kontekście walki z epidemią koronawirusa jest kwestia niewystarczającej liczby przeprowadzanych testów na obecność choroby. Eksperci zaznaczają, że niewielka liczba potwierdzonych zachorowań w naszym kraju może być wyłącznie wynikiem stosunkowo małej liczby przebadanych. Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do rządu o zwiększenie dostępności testów.

Polakom trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa – apel o zwiększenie dostępu Polaków do testów na obecność koronawirusa

Kandydatka na prezydenta powołała się na zapisy polskiej ustawy zasadniczej. - Artykuł 68 Konstytucji RP mówi, że wszyscy mamy prawo do równej opieki medycznej. Tymczasem Polacy ciągle czują, że nie mają wystarczającej informacji na temat tego, jak mają działać, jak się zachowywać – argumentowała. – Polacy chcą wiedzieć, że mogą się przebadać i sprawdzić, czy nie stanowią zagrożenia dla swoich najbliższych, dla kolegów czy koleżanek z pracy. Dlatego konieczne jest, żeby każdy, kto ma uzasadnione wątpliwości, mógł się przebadać – tłumaczyła wicemarszałek Sejmu.Małgorzata Kidawa-Błońska wyjaśniła, że możliwie szerokie potraktowanie tematu badań na obecność koronawirusa to jedyna szansa, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu. – Tylko duża ilość testów pozwoli zahamować tę chorobę, wyizolować osoby zakażone od zdrowych. To jest niezbędne i konieczne. Apeluję do rządu o umożliwienie zakupu większej liczby testów. To zapewni Polakom poczucie bezpieczeństwa, to pozwoli zahamować rozwój choroby – mówiła kandydatka.

Wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała złożenie projektu ustawy wspierającej rodziców, których dzieci nie będą mogły uczęszczać do placówek oświatowych w związku z ich czasowym zamknięciem. Rządowy projekt przewidywał zasiłki opiekuńcze tylko dla rodziców dzieci do 8. roku życia, projekt Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zakłada objęcie wsparciem rodziców wszystkich dzieci, aż do ostatniej klasy szkoły podstawowej.


Obejrzyj zapis transmisji konferencji prasowej na Facebooku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej:

Tylko uczciwe wybory