Ekologia wśród priorytetów. Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w siedzibie WWF Polska

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i związane z nimi zagrożenia sprawiają, że jednym z kluczowych wyzwań współczesnej polityki jest skuteczna ochrona środowiska. Małgorzata Kidawa-Błońska ma tego świadomość, dlatego przyjęła zaproszenie WWF Polska na spotkanie. Doszło do niego w warszawskiej siedzibie organizacji.

Fundacja zaprosiła naszą kandydatkę na prezydenta na spotkanie w ramach organizowanej przez siebie akcji Ekopatrioci. Jej celem jest dialog z politykami oraz biznesem, tak aby ich działania uwzględniały konsekwencje dla środowiska. Wśród kluczowych zagadnień są oczywiście ocieplenie klimatu, problem smogu czy stan wód – rzek, a także Bałtyku.

Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniła, że prowadzenie polityki w taki sposób, by skutecznie troszczyć się o środowisko, jest również jej celem. – Bezpieczeństwo ekologiczne to jeden z priorytetów mojej prezydentury. O tym trzeba rozmawiać z ekspertami, by wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania – stwierdziła kandydatka na prezydenta.

Tylko uczciwe wybory